ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

  1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКОФАКТОР ХАБ” (надалі – Продавець), до невизначеного кола осіб (надалі – Покупець), щодо укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) через інтернет-магазин Продавця: https://shop.ecofactor.ua, на викладених у цій Оферті умовах.
    1. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 655-711, Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом здійснення замовлення та/або оплати Товару на виконання умов цієї Оферти, особа яка здійснює акцепт Оферти, стає Покупцем.
    1. Акцепт Оферти є укладенням Договору купівлі-продажу товару, замовленого Покупцем в інтернет-магазині та/або за телефоном Продавця на умовах, встановлених в цій Оферті.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (Оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення Покупця.

2.3. Оформленням замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (Оферти).

2.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступне:

  • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);
  • Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину Продавця https://shop.ecofactor.ua

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупця при оформленні замовлення.

3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються в безготівковій формі у національній валюті України, в спосіб та за реквізитами вказаними на сайті інтернет-магазину Продавця або погодженими з Продавцем за телефоном, розміщеним на сайті інтернет-магазину або за виставленим рахунком Продавця.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1.Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину https://shop.ecofactor.ua або по телефонам:_______________

4.2. При розміщенні замовлення на сайті інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім’я Покупця (фізичної особи), найменування юридичної особи або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-магазині.

4.5. При оформленні Замовлення за телефонами Продавця (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних в форму замовлення на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення за телефонами Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту підтвердження Продавцем замовлення Покупця та оплати.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи доставки товарів вказані на сайті в розділі Доставка. Порядок, строки і умови доставки замовленого Товару Покупець погоджує з Продавцем інтернет-магазину в момент оформлення замовлення Товару.

5.2. Після формування замовлення Покупець може оплатити Товар і здійснити самовивіз Товару за адресою: місто Одеса, вул. Отамана Головатого, будинок 113. Отримати Товар можливо з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

5.3. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару.

5.3. Доставка Товару здійснюється власними силами Продавця відповідно до умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника перевізника (кур’єра) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення Товару належної якості можливо у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного Товару, а також якщо не пошкоджено цілісність упаковки Товару.

6.3. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Покупця, розміри та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.4. Повернення Товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, попередньо погодженою з Продавцем.

6.5. При відмові Покупця від Товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку Товару, які не повертаються.

6.6. Повернення суми, зазначеної в п.6.5. здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання Продавцем Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Покупець несе цивільну, фінансову та кримінальну відповідальність за порушення політики конфіденційності, з якою він ознайомлюється та погоджується при здійсненні замовлення Товару, яка розміщена на сайті інтернет-магазину за наступним посиланням: https://shop.ecofactor.ua/privacy-policy/.

8. Строк дії і зміна умов Оферти

8.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://  і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

8.2. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 8.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

8.3. Акцепт Оферти Покупця діє протягом строку повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

9.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

9.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 10 (десяти) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити

ТОВ ” ЕКОФАКТОР ХАБ “

65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд.113         

ЄДРПОУ – 41882613         

IBAN № UA763204780000026006924435672,         

АБ « УКРГАЗБАНК » м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, МФО 320478         

ІПН – 418826115536         

65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд.113